کلمه کلیدی را وارد کنید

دریافت نقل قول

کنترل هوشمند نور

کنترل هوشمند نور

درنور
portfolio
سرمایه گذار قرارداد
تاریخ انتشار:
January 1, 1970
موقعیت:
ارزش:
طراح:
درباره پروژه

به کمک کلیدهای زیبا  چندین لامپ را خاموش ،روشن یا دیم نماییدد